Online stretnutie odbornej skupiny SeniorHUB

Dňa 19.mája 2020, sa vzhľadom na opatrenia s cieľom boja proti vírusu COVID-19, konalo stretnutie členov odbornej poradnej skupiny pre spoločnú tvorbu nových produktov a služieb v rámci starostlivosti o seniorov, formou online telekonferencie. 

Stretnutie za účasti všetkých členov 4-parity viedlo k plodnej, temer 3-hodinovej diskusii, ktorá nám pomohla identifikovať požiadavky a potreby cieľových skupín, ktorých naplnenie bude kľúčové pre dlhodobú a pravidelnú spoluprácu tejto expertnej skupiny.  

Svojimi znalosťami a skúsenosťami prispeli okrem iných aj zástupcovia Košického samosprávneho krajaSlovak Business Agency, či Domova pre seniorov Jesienka

;