Platforma SilverStar pre spoločnú tvorbu inovatívnych produktov a služieb

Platforma SilverStar je navrhnutá tak, aby uľahčila spoluprácu s cieľom integrovať kreativitu a skúsenosti rýchlo rastúcej „striebornej generácie“ do inovačného procesu nových produktov a služieb navrhnutých špeciálne pre nich.

Platforma má dva hlavné účely:

  • Šíriť informácie o spolutvorbe a inovatívnych riešeniach navrhnutých v aktivitách pilotného projektu.
  • Vytvoriť virtuálnu komunitu pre inovácie (VCI) poskytovaním špecifických online nástrojov, ktoré povzbudzujú a podporujú nadnárodnú spoluprácu a spoločné vytváranie.
Vstúpiť na platformu!
;