Ako vytvárať inovácie spoločne?

Ako vytvárať inovácie spoločne?

Čo sa vďaka tréningu dozviete: ako viesť proces tvorby inovácií v spolupráci viacerých účastníkov, reprezentujúcich rôzne segmenty, akými sú napr. súkromné spoločnosti, inštitúcie výskumu a vývoja, verejná správa, či samotní občania

Pre koho je tréning určený: pre všetkých, ktorí majú záujem využiť metódu spoločnej spoločnej tvorby inovácií v rámci vlastných produktov alebo služieb alebo pre tých, ktorí majú záujem poskytovať túto službu iným 

Chcem získať vzdelávacie materiály

Ako motivovať a zapojiť seniorov do spoločnej tvorby inovácií?

Čo sa vďaka tréningu dozviete: ako u seniorov zvýšiť povedomie o spoločnej tvorbe inovácií vo forme nových produktov a služieb a ako ich motivovať, aby sa zapojili do diskusie, v ktorej opíšu svoje problémy, požiadavky, nápady v rámci konkrétnej témy

Pre koho je tréning určený: pre všetkých, ktorí majú záujem vzdelávať a motivovať seniorov, aby prispeli svojimi názormi a skúsenosťami k spoločnej tvorbe inovácií

Chcem získať vzdelávacie materiály

Ako motivovať a zapojiť firmy do spoločnej tvorby inovácií?

Čo sa vďaka tréningu dozviete: ako zvýšiť povedomie firiem o spoločnej tvorbe inovácií vo forme nových produktov a služieb a ako ich motivovať k vytváraniu nových produktov a služieb v rámci perspektívneho segmentu inovácií pre seniorov

Pre koho je tréning určený: pre všetkých, ktorí majú záujem vzdelávať a motivovať firmy a pre samotné firmy

Chcem získať vzdelávacie materiály
;