Spoločná tvorba inovácií - prvý zo série online tréningov

16.júna sa uskutočnil prvý zo série online tréningov v rámci projektu I-CARE-SMART, ktorého sa zúčastnilo 53 účastníkov zo 7 európskych regiónov Európsky experti pre spoluprácu v procese tvorby a implementácií inovácií predstavili účastníkom možnosti rôznych postupov pre efektívnu komunikáciu a kooperáciu, ktoré sú vhodné pri aplikácií pre tvorbu nových produktov a služieb zlepšujúc život seniorov.

Workshop tak ponúkol školenie k metodológiám Business Model Canvas a Value Proposition Canvas, ktoré môžu výrazne napomôcť pri vytváraní a inovácií produktov a služieb, efektívnou definíciou požiadaviek zákazníkov a potenciálnych rizík.

;