Stretnutie pracovných skupín v Grazi

Reprezentanti jednotlivých partnerských organizácií sa v dňoch 18. - 19. septembra 2019 stretli v rakúskom meste Graz. Predmetom stretnutia bola diskusia jednotlivých hlavných tématík, na ktoré sa projekt zameriava a to, zapojenie seniorov v rámci procesu vytvárania a implementácie inovácií, spolupráca súkromných spoločností v rámci procesu vytvárania a implementácie inovácií a vývoj a testovanie nástroj participatívneho vytvárania inovácií.

Viac sa dozviete v našom článku.
;