Stretnutie partnerov v Janove

V termíne 28-30.januára 2020 sa uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie projektového konzorcia, ktoré sa konalo talianskom Janove, kde sa len potvrdila opodstatnenosť vytvárania spoločných medzinárodných riešení, keďže identifikované problémy a príležitosti, sú v rámci regiónov Dunajského regiónu veľmi podobné, či už z pohľadu potrieb tvorcov inovácií, ako aj z pohľadu úsilia verejných inštitúcií smerom k zlepšeniu životných podmienok seniorov. 

Viac sa dozviete v našom článku.
;