Diskusia o potrebách seniorov – tento-krát v Košiciach

Dňa 9.7.2020 sa konalo v poradí tretie stretnutie, ktorého cieľom bola spoločná diskusia zainteresovaných strán, vedúca k definovaniu aktuálnych problémov a výziev, ktoré nás v oblasti starostlivosti o seniorov, či už v prostredí domovov sociálnych služieb alebo ich domácom prostredí, s cieľom konštantného zlepšovania ich kvality života.

;