Prvá zo série diskusií o potrebách seniorov – začali sme v Rožňave

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach organizovali dňa 3.7.2020 v rámci projektu I-Care Smart prvý z radu diskusných seminárov v oblasti starostlivosti o seniorov. Počas tvorivého doobedia konzultovali zástupcovia verejných inštitúcii, miestnej samosprávy, domovov sociálnych služieb, firiem a výskumníkov, rôzne témy danej problematiky, s cieľom identifikácie aktuálnych najprioritnejších potrieb a požiadaviek v oblasti poskytovania starostlivosti o seniorov, ako v jednotlivých typoch zariadení, tak aj v domácom prostredí.

;