Návšteva LivingLab-ov v Holandsku a Belgicku

S cieľom inšpirácie a poznania konceptov spolupráce a podpory tvorby a implementácií inovácií, ktorých kvalitu potvrdili úspešné projekty, sme absolvovali v januári 2020 návštevu centier, poskytujúcich podporné služby, a to konkrétne v holandskom inkubátore YES!Delft a belgickom Living Lab-e Happy Aging Lab, ktorý okrem iného napomáha moderovaniu procesu komunikácie a kooperácie medzi skupinou seniorov a tvorcami nových produktov a služieb, ktorý vďaka tejto forme podpory, môžu získať už vo fáze návrhu a prototypovania, veľmi cennú spätnú väzbu od budúcich potenciálnych zákazníkov, ktorý napomáhajú v tejto úvodnej fáze odhaliť nedostatky a naopak identifikovať prípadné možnosti zlepšenia pripravovaných produktov a služieb, s cieľom zlepšenia predovšetkým ich zdravia a komfortu bývania a pohybu.

;