Úvodné stretnutie projektových partnerov

27. - 28. júna 2019 sa v maďarskom meste Budapešť uskutočnilo úvodné stretnutie projektových partnerov, s cieľom koordinácie práce a diskusie jednotlivých detailov nastávajúcich aktivít. Pod vedením hlavného projektového koordinátora, Mestskej časti Újbuda, boli definované úlohy a zodpovednosť za ich vykonanie na nasledujúcu pracovnú periódu.

Viac o prvom stretnutí partnerov sa dočítate v našom článku.
;