Workshop č.1 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Technická univerzita v Košiciach a Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia organizovali 20.8.2021 v Košiciach v rámci projektu I-CARE SMART prvú z rady odborných diskusií týkajúcich sa inovatívnych návrhov a riešení, ktoré môžu byť využité v rámci centra komunitného bývania pre seniorov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií, ktoré vyvíjajú inovatívne produkty a služby pre seniorov, zástupcovia centier pre seniorov a samotní seniori. Účelom moderovanej diskusie vedúcej k tzv. spoločnej tvorbe inovácií bolo pomôcť navrhnúť v rámci bývania optimálne využitie asistenčných technológií v zariadení sociálnych služieb v Obišovciach, ktoré je navrhované Inštitútom aktívneho bývania. 

;