Workshop č.2 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Technická univerzita v Košiciach, spoločne s Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia a partnermi z oblasti starostlivosti o seniorov, pokračujú v podpore inovatívnych podporných produktov a služieb pre seniorov v Košickom kraji, vďaka projektu I-CARE-SMART. Druhý workshop priniesol zaujímavé podnety, nápady a nové prístupy, ako podporiť vzdelávania seniorov v projekte aktívneho bývania plánovaného zariadenia sociálnych služieb v neďalekých Obišovciach. 

;