Workshop č.3 k spoločnej tvorbe inovácií pre seniorov

Posledný z rady plánovaných odborných workshopov organizovaných v rámci projektu I-CARE-SMART v rámci procesu spoluvytvárania inovácií zameraných na skvalitnenie života seniorov sa uskutočnil online formou 29.9.2021. Technická univerzita v Košiciach a Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v spolupráci s Inštitútom aktívneho bývania zorganizovali toto podujatie za účelom diskusie a zdieľania poznatkov z oblasti participatívneho plánovania v procese tvorby bývania pre seniorov. Všetky tieto poznatky môžu byť využité pri návrhu a budovaní Centra podpory sociálnej rehabilitácie a vidieckeho komunitného bývania pre seniorov v Obišovciach, ktoré je budované Inštitútom aktívneho bývania. 

;