O projekte I-CARE-SMART

O projekte I-CARE-SMART

Medzinárodný projekt „Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí“ (z angl. Innovation Ecosystem for Smart Elderly Care) je súčasťou trendu vytvárania podpory pre starších ľudí. Cieľom projektu je vytvorenie a posilnenie spolupráce s organizáciami, ktoré sú schopne poskytnúť najmodernejšie technológie v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti pre starších.


I-CARE SMART je spolufinancovaný z programu Interreg Central Europe a prebieha od 1. mája 2019 do apríla 2022. Projekt sa pripravuje v spolupráci s regionálnymi inštitúciami zodpovednými za implementáciu aktívnych opatrení sociálnej politiky a podporu starších ľudí, projekt reaguje na výzvy regiónu týkajúce sa starnúceho obyvateľstva a nedostatočného zabezpečenia starších občanov.

Viac o projekte
;