AJPACH

Kognitívne poruchy sú jednou z hlavných hrozieb, ktorým musia seniori čeliť. To je jeden z dôvodov, prečo bola na testovanie v našom pilotnom projekte vybraná tabletová aplikácia AJPACH vyvinutá spoločnosťou Principal engineering. Cieľom AJPACH je oddialiť závažnejšie fázy kognitívnych problémov pomocou kognitívneho tréningu a slúžiť ako diagnostický nástroj pomocou predikcie budúceho vývoja na základe testovania kognitívnych zručností. Reálne testovanie zariadenia v prostredí denného stacionára pre klientov s kognitívnou poruchou trvalo dva mesiace a zameralo sa na 5 validačných cieľov:

  • Použiteľnosť pre koncových užívateľov.
  • Využiteľnosť pre opatrovateľov.
  • Využiteľnosť a prínos pre poskytovateľov sociálnej starostlivosti.
  • Dlhodobá atraktívnosť obsahu.
  • Uskutočniteľný cenový model pre zariadenie.

Počas testovacieho obdobia zariadenie používalo takmer denne 10 používateľov s rôznou úrovňou kognitívnych problémov za asistencie opatrovateľov. Každodenná skúsenosť bola zaznamenaná do šablóny vytvorenej na tento účel a vyhodnotená na spoločných hodnotiacich stretnutiach so zástupcami spoločnosti.

Kontaktuje nás!
Web výrobcu - Principal engineering
;