CleverGuard

Systém CleverGuard je nové riešenie monitorovania inteligentnej domácnosti pre starších ľudí a ich opatrovateľov. Meria a analyzuje spotrebu elektrickej energie v domácnosti s cieľom odvodiť každodenné aktivity obyvateľov pomocou ľahko prispôsobiteľného, ​​lacného inteligentného merača. Glukomer detekuje krátkodobé a dlhodobé odchýlky od dennej/týždennej rutiny. V závislosti od naliehavosti sa príbuzným a/alebo oficiálnym opatrovateľom posielajú užívateľsky prívetivé a bezpečné oznámenia alebo výstrahy. Vďaka svojej neviditeľnej povahe je riešenie nestigmatizujúce a podporuje bezpečnosť a pokoj pre všetkých, ktorých sa to týka. Pomocou technológie NILM a vstavanej analýzy dát založenej na strojovom učení systém poskytuje ochranu pred kritickými situáciami, včasné varovanie pred hroziacimi rizikami a informácie o aktivite (zdraví) cestujúcich. Použitý proces sa riadi metodikou UCD a zahŕňa starších ľudí žijúcich osamote doma, ich neformálnych a formálnych opatrovateľov. Koncoví používatelia sú aktívne vyhľadávaní vo všetkých fázach projektu a ich spätná väzba sa využíva pri návrhu a implementácii CleverGuard.

Kontaktujte nás!
Web výrobcu
;