CoVCAP

S podporou systému môžu zamestnanci a dobrovoľníci zo sociálnych a charitatívnych organizácií pomáhať starším ľuďom a ľuďom so zníženou pohyblivosťou riešiť ich každodenné problémy. Môžu ich sprevádzať na lekárske prehliadky, pomáhať pri nákupe základných vecí (potraviny, lieky), či dokonca poskytovať podporu duševného zdravia. K tomu všetkému IT systém CoVCAP podporuje pomocníkov so širokou databázou vo svojom IT systéme, ako je napríklad plánovanie trasy pre uľahčenie využívania verejnej dopravy pomocou systému BKK Courier. K službám IT systému CoVCAP môžu po registrácii pristupovať ako tí, ktorí potrebujú pomoc, tak aj dobrovoľníci. Oprávnenosť prvého možno overiť s pomocou obce, oprávnenosť druhého zabezpečiť krátkym školením a samozrejme uzatvorením poistenia zodpovednosti za škodu.

Kontaktujte nás
Web projektu CoVCAP
;