Medistance

Táto služba je rámec, ktorý poskytuje platformu na zaznamenávanie a vyhodnocovanie výsledkov nameraných rôznymi inteligentnými zdravotníckymi zariadeniami. Dokáže zaznamenávať výsledky inteligentných zariadení ako krvný tlak, glykémiu, cholesterol, EKG atď., ukladať ich do časových radov a dať tak možnosť lekárom, príbuzným prezerať a vyhodnocovať dáta. Využíva prenos dát na báze GSM a zaznamenáva výsledky v systéme založenom na SAP.

Kontaktujte nás!
Web výrobcu - Promecom Ltd.
;