VR Senior Pack

V pokročilom veku mnohí seniori čelia vážnej izolácii v dôsledku zhoršujúcej sa fyzickej kondície stav, ktorý niekedy znamená veľmi zníženú pohyblivosť. Izolácia spôsobená nehybnosťou vedie k životu ťažkého stereotypu a nedostatku aktivity a podnetov. Virtuálna realita je a technológia, ktorá môže poskytnúť náhradné životné prostredie a situácie tým, ktorí už ich nemôžu zažiť v realite. VR Senior Pack je súbor aplikácií virtuálnej reality sprostredkúvajúci rôzne prostredia a aktivity ako cestovanie po celom svete, pozorovanie života na farme, účasť na tanečnom stretnutí a mnohé iné. Využitie virtuálnej reality v starostlivosti o seniorov je osvedčené komu:

  • Zlepšiť apatiu a zvýšiť záujem o bežné denné aktivity
  • Pomáhať pri aktivácii a socializácii
  • Znížte citlivosť na bolesť
  • Oddeľte používateľov od nemenného stereotypu ich každodenného života.
Kontaktujte nás!
Web výrobcu - Virtual Lab
;